::::: Junta Directiva 2023/24 :::::
President
Mari Creu Casañ Sampedro
Secretària
Encarna Sifre Candel
Vocals
  José Gabriel Piera Serena
    Juanma Merenciano Belis
    Sandra Felguera Fuster
    José Jordán Montaner
    Juan Santacreu Silvestre
    Isabel Zanón Hernández
Delegat de comunicació i llibret
David Chordà i Argente
Representants de filaes
  - (Creuats Riberencs), Rosa Martínez i David Chordà i Argente (Mercaders), Juan Alfonso López Aparicio (comparsa Mora de la Vila), Adela López Santapau (Contrabandistes Bandoleres), Juan Carlos Costa i Emilio Alfonso (Cavallers Conqueridors del Rei en Jaume), Ángela Valera i Concha Vidal (Alborxins) i Laura Pla Oliver i Mari Luz Trinidad (Corsàries de la Ribera).
 
 
 
 
 
 
 
  ::::: Junta Directiva 2021/23 :::::
President
José Gabriel Piera Serena
Secretària
Encarna Sifre Candel
Tresorer
Juanma Merenciano Belis
Vocals
  Mª Creu Casañ Sampedro
    Sandra Felguera Fuster
    José Jordán Montaner
    Juan Santacreu Silvestre
    Isabel Zanón Hernández
Delegat de comunicació i llibret
David Chordà i Argente
Consell directiu
  Bernat Castillo Ferrer (Creuats Riberencs), David Chordà i Argente (Mercaders), Juan Alfonso López Aparicio (comparsa Mora de la Vila), Adela López Santapau (Contrabandistes Bandoleres), Bernat Iborra Tafaner (Cavallers Conqueridors del Rei en Jaume), Vicent Pla Albalat (Alborxins) i Laura Pla Oliver (Corsàries de la Ribera).
Representants de filaes
Manu Cardona (Creuats Riberencs), Rosa Gómez (Corsàries de la Ribera), Agustín Gómez (Tambors de Batalla). Antonio Iglesias i Ricardo Ferrando (Alborxins), David Mercado i Bernat Iborra (Conqueridors), Miguel Tudela (Mercaders), Rosa Villena (Contrabandistes Bandoleres),
 
 
 
  ::::: Junta Directiva 2020/21 :::::
President
José Gabriel Piera Serena
Vicepresident
Juanma Merenciano
Secretària
Encarna Sifre Candel
  Ángela Valera Descalzo
Delegat de loteria
Juanjo Martí Domínguez
Delegat de Reglament
  José Gabriel Piera Serena
Delegades de protocol
  Isabel Zanón
Delegat d'UNDEF, comunicació i llibret
David Chordà i Argente
Delegat d'activitats diverses i relacions institucionals
  Juan Santacreu
Delegada d'esdeveniments
  Betlem Santacreu
Representants de filaes
Mila Martínez (Les de la Vila), Javi Ros i Pepe Palau (Els de la Vila), Adela López i Lourdes García (Contrabandistes) i Joan Carles Costa i David Mercado (Conqueridors)
 
 
  ::::: Junta Directiva 2019 :::::
President
Francisco Chillarón Chacón
Vicepresident
Tomás Castany Colomina
Secretària
Encarna Sifre Candel
Comptabilitat
  Fran Domínguez
Delegat de loteria
Juanjo Martí Domínguez
Delegat de festes
Tomás Castany Colomina
Delegat de Reglament
  José Gabriel Piera Serena
Delegades de protocol
  Laura Pla i Isabel Zanón
Delegat d'UNDEF, cultura, comunicació i llibret
David Chordà i Argente
Delegat d'activitats diverses i relacions institucionals
  Juan Santacreu
Delegada d'esdeveniments
  Betlem Santacreu
Representants de filaes
Mila Martínez i Sabrina Bermúdez (Les de la Vila), Javi Ros i Pepe Palau (Els de la Vila), Adela López i Lourdes García (Contrabandistes) i Joan Carles Costa (Conqueridors)
 
 
  ::::: Junta Directiva 2017 :::::
President
Francisco Chillarón Chacón
Vicepresidents
Juanjo Martí Domínguez i Juan Santacreu
Secretària
Encarna Sifre Candel
Comptabilitat
  José Lorenzo Arribas i Fran Domínguez
Delegat de loteria
Juanjo Martí Domínguez
Delegat de festes
Tomás Castany Colomina
Delegat de Reglament
  José Gabriel Piera Serena
Delegades de protocol
  Laura Pla i Isabel Zanón
Delegat d'UNDEF, comunicació i llibret
David Chordà i Argente
Delegat d'activitats diverses i relacions institucionals
  Juan Santacreu
Delegada d'esdeveniments
  Betlem Santacreu (Corsàries)
Representants de filaes
Mila Martínez i Sabrina Bermúdez (Les de la Vila), Javi Ros i Pepe Palau (Els de la Vila), Adela López i Lourdes García (Contrabandistes) i Joan Carles Costa (Conqueridors)
 
  ::::: Junta Directiva 2016 :::::
President
Joan Carles Costa Gonzalvo
Vicepresidenta
Adela López Santapau
Secretària
Encarna Sifre Candel
Vicesecretària
  Lourdes García Giménez
Comptador
  Emilio Alfonso Sifre
Delegat de loteria
Juanjo Martí
Delegat de festes
Paco Chillarón Chacón
Delegat de Reglament
  José Gabriel Piera Serena
Delegat de música, arcabussada i activitats diverses
  David Mercado García
Delegat d'UNDEF
Josep Bernat Iborra i Tafaner
Delegat de comunicació, concurs de cartells i llibret
David Chordà i Argente
Delegat d'infraestructures
Ricardo Ferrando Peris
Delegats de relacions externes i protocol
  Pepe Jordán Montaner
Delegada d'ambaixada
  Mayte Navarro Escudero
Delegada d'Olla Moruna
  Concha Vidal
Representants de filaes
Creu Casañ (Les de la Vila)
Isabel Zanón (Corsàries)
 
  ::::: Junta Directiva 2015 :::::
President
Joan Carles Costa Gonzalvo
Vicepresidents
Adela López Santapau i David Chordà i Argente
Secretària
Encarna Sifre Candel
Vicesecretària
  Lourdes García Giménez
Tresoreria
José Arribas Lozano, Bernat Calatayud Bordes i Juan Santacreu Silvestre
Comptador
  Emilio Alfonso Sifre
Delegat de loteria
Juanjo Martí Gozalvo
Delegat de festes
Paco Chillarón Chacón
Delegat de Reglament
  José Gabriel Piera Serena
Delegat de música, arcabussada i activitats diverses
  David Mercado García
Delegat d'UNDEF
Josep Bernat Iborra i Tafaner
Delegat d'infraestructures
Ricardo Ferrando Peris
Delegats de relacions externes i protocol
  Pepe Jordán Montaner i Juan Borrás Escrivà
Delegada de ballets
Rosa Villena Morales
Delegada d'ambaixada
  Mayte Navarro Escudero
Coordinador general de l'Entrada
  Voro Boluda García
Representants de filaes
Concha Vidal (Les de la Vila)
Mari Luz Trinidad (Corsàries)
 
  ::::: Junta Directiva 2014 :::::
President
David Chordà
Vicepresidents
Juan Carlos Costa i Ricardo Ferrando
Secretària
Adela López
Tresoreria
José Arribas, Bernat Calatayud i Juan Santacreu
Delegat de loteria
Juanjo Martí
Delegat de festes
Paco Chillarón
Delegat de cultura i relacions externes
Bernat Iborra
Delegada de protocol
Lola Juan
Delegada de secció femenina i ballets
Bernat Iborra
Vocals
Juan Borrás, Tomás Castany, Pepe Jordán, José Gabriel Piera i Miguel Tudela, Mari Luz Trinidad, Marian Sanz i Betlem Santacreu.
 
  ::::: Junta Directiva 2013 :::::
President
David Chordà
Vicepresidents
Juan Carlos Costa i Ricardo Ferrando
Secretària
Adela López
Tresoreria
José Arribas, Bernat Calatayud i Juan Santacreu
Delegat de loteria
Juanjo Martí
Delegat de festes
Paco Chillarón
Delegat de cultura i relacions externes
Bernat Iborra
Delegada de protocol
Lola Juan
Delegada de joventut
Maite Navarro
Delegada de secció femenina i ballets
Rosa Villena
Delegada d'infraestructures
Kike Botella
Vocals
Juan Borrás, Tomás Castany, Pepe Jordán, José Gabriel Piera i Miguel Tudela
 
 
 
  ::::: Junta Directiva 2012 :::::
President
  David Chordà
Vicepresident
  Juan Carlos Costa i Julio Tudela
Secretària
  Adela López
Tresorer
  Agustín España
Delegat de loteria
  Juanjo Martí
Delegat de festes
  Juanma Duque
Delegat de cultura i relacions externes
  Bernat Iborra
Delegada de protocol
  Lola Juan
Delegada de joventut
  Maite Navarro
Delegada de secció femenina
  Rosa Villena
Delegada d'infraestructures
  Kike Botella
Vocals
Juan Borrás, Juan Gómez, José Arribas, Pepe Palau, Pepe Jordán, José Gabriel Piera i Meli Martín
  ::::: Junta Directiva 2011 :::::
President
David Chordà
Vicepresident
Juan Carlos Costa i Julio Tudela
Secretària
Adela López
Tresorer
Agustín España
Delegat de loteria
Concha Vidal
Delegat de festes
David Mercado
Delegats de música
Salvador Boluda
Delegat de cultura
Bernat Iborra
Delegada de secció femenina
Rosa Villena
Vocals
Juan Borrás, Juan Gómez i Juanma Duque
 
 
  ::::: Junta Directiva 2010 :::::
President
Fernando Vera
Vicepresident
David Mercado
Secretari
Juan Carlos Costa
Tresorer
Antonio Ripoll
Delegat de loteria
Concha Vidal
Delegat d'activitats diverses
José Moriche
Delegats de música
Salvador Boluda
Delegat de cultura, pàgina web i mitjans de comunicació
David Chordà
Delegada de secció femenina
Rosa Villena
Delegada de protocol
Milagros Martínez
Delegats
Juan Gómez i Juanma Duque